Het filosofische gesprek is een goed hulpmiddel om de kernwaarden van uw bedrijf en collega's te formuleren. Van daaruit kunnen veranderingen en samenwerking beter vormgegeven worden. Bij conflictsituaties, of het voorkomen ervan, is teamcoaching een uitkomst. Laat ergernissen en inefficiënties niet voortduren, maar leer samen met collega's de kunst van een subtiele open houding die de filosofie eigen is. Hieronder leest u wat filosofie verder voor uw bedrijf kan betekenen.

Het is ook mogelijk om een position paper uit te besteden aan de Redenarij. Dit kan zijn om intern een discussie aan te wakkeren of om naar buiten toe een bepaalde positie uit te dragen (bijvoorbeeld door een publicatie in een vakblad). De Redenarij kan in overleg met uw vakmensen het voortouw te nemen in het schrijven van een position paper. Ook kunnen wij een bestaand paper analyseren en zo nodig verbeteren.

In uw bedrijf dient er zich een beslissing aan, waar u ethische helderheid over wenst. Bij een marketingstrategie kan er bijvoorbeeld een privacyzorg leven, terwijl bij een productlancering de implicaties voor maatschappij en reputatie onduidelijk zijn. Bij bedrijven in de service-industrie kunnen er vragen leven over een correcte omgang met klanten en collega's.

Teams en afdelingen zijn gebaat bij meer cohesie en een gezamenlijk richtingsgevoel. Onder begeleiding van een filosoof kunt u in uw bedrijf groepsgesprekken organiseren waar een open houding en waardebepaling centraal staan. Welke waarden zijn essentieel voor het bedrijf en de werknemers? Hoe geeft ieder hier invulling aan en hoe is dit te stroomlijnen?