In uw bedrijf dient er zich een beslissing aan, waar u ethische helderheid over wenst. Bij een marketingstrategie kan er bijvoorbeeld een privacyzorg leven, terwijl bij een productlancering de implicaties voor maatschappij en reputatie onduidelijk zijn. Bij bedrijven in de service-industrie kunnen er vragen leven over een correcte omgang met klanten en collega's.

Er kan ook iets zijn voorgevallen wat u niet helemaal lekker zit. Denk bijvoorbeeld aan een vervelende sollicitatieprocedure of ongewenst gedrag. Nog afgezien van de juridische implicaties, wilt u vooral weten: wat is exact de situatie en welk handelen doet recht aan mens en bedrijf?

Hiervoor kan het nuttig zijn een neutrale buitenstaander naar de casus te laten kijken. Bij voorkeur iemand die geoefend is om de verschillende perspectieven onafhankelijk te beschrijven, waarden te achterhalen, de morele implicaties doorziet en geldige argumenten gebruikt.

Een ethicus van de Redenarij zal op verzoek een casusanalyse maken. Dat begint met een heldere vraag- en probleemstelling en inzicht in de betrokken partijen en perspectieven op de situatie. Vervolgens wordt beschreven welke waarden en morele vraagstukken een centrale rol spelen in de casus. Op basis van deze kennis kunnen verschillende handelingsmogelijkheden worden geschetst, inclusief bijbehorende (morele) implicaties. Indien gewenst en mogelijk zal een casusanalyse besluiten met een handelingsadvies. Leg hier uw casus voor