Het is ook mogelijk om een position paper uit te besteden aan de Redenarij. Dit kan zijn om intern een discussie aan te wakkeren of om naar buiten toe een bepaalde positie uit te dragen (bijvoorbeeld door een publicatie in een vakblad). De Redenarij kan in overleg met uw vakmensen het voortouw te nemen in het schrijven van een position paper. Ook kunnen wij een bestaand paper analyseren en zo nodig verbeteren.

Onderwerpen waarin de Redenarij een stevige kennispositie heeft zijn onder andere (maar niet exclusief) duurzaamheid, identiteit, privacy, moraal, marketing, politiek, technische innovaties (VR), democratie, de EU, burgerschap, klimaatverandering, zelfreflectie, gesprekskunst, autonomie en orgaandonatie, gecombineerd met een breed maatschappelijk overzicht. Met sterke generalisten is het de Redenarij eigen om zich nieuwe terreinen snel eigen te maken. Dit is uiteraard gebonden aan grenzen: het kan zijn dat we u niet kunnen helpen aan een position paper op een extreem specialistisch terrein. Wellicht kunt u dan wel een frisse en scherpe blik van een buitenstaander en filosoof gebruiken voor feedback. Neem hier contact op over een position paper of analyse.