Teams en afdelingen zijn gebaat bij meer cohesie en een gezamenlijk richtingsgevoel. Onder begeleiding van een filosoof kunt u in uw bedrijf groepsgesprekken organiseren waar een open houding en waardebepaling centraal staan. Welke waarden zijn essentieel voor het bedrijf en de werknemers? Hoe geeft ieder hier invulling aan en hoe is dit te stroomlijnen?

Als bedrijfswaarden en doelen voor iedereen helder geformuleerd zijn, is het voor werknemers makkelijker om handelingen op elkaar af te stemmen. Bovendien ontstaan er gedeelde waarden en doelen, waardoor discussies op de werkvloer productief gevoerd kunnen worden zonder te ontsporen.

Veranderprocessen

Deze gedeelde waardenbasis vergemakkelijkt tevens het formuleren van nodige bedrijfsveranderingen én verhoogt de kwaliteit ervan. Door een op inzicht gebaseerde ondersteuning voor veranderingen te creëren, denken en bewegen medewerkers mee. Dat verrijkt ten eerst de eigenlijke plannen doordat alle aanwezige kennis benut wordt. En doordat ten tweede de plannen dicht bij werknemers staan en deze er inzicht in hebben, zal het implementatietraject (uiteraard nooit geheel vrij van onvoorzienigheden) zo soepel mogelijk lopen.

Conflicten

Ten eerste verkleint de filosofische methode dat er in de eerste plaats conflicten ontstaan, als deze aan het begin of voor bedrijfsveranderingen al wordt ingezet. Dit komt door de open houding die medewerkers wordt aangeleerd in een filosofisch gesprek (zie methode voor meer uitleg) Ook als er al sprake is van een specifiek conflict of een stroeve samenwerking kan filosofische begeleiding uitkomst bieden. Werknemers leren een gezonde twijfel aan bij het eigen gelijk, om een oordeel tijdelijk uit te stellen en om van daaruit collega's te bevragen waarom zij op een bepaalde manier denken. Door de denkwijze van collega's te doorgronden, ontstaat er ruimte voor begrip en een beter inzicht om verhoudingen te normaliseren en bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Daarom staan de filosofische gesprekken bij de Redenarij onder begeleiding van een filosoof, die helpt een open houding eigen te maken en optreedt als gespreksleider.