Een filosofisch consult houdt het midden tussen een huiskamergesprek en de psycholoog. Het biedt verdieping bij nieuwsgierigheid en kan u begeleiden bij levensvragen. Een filosoof helpt door uw vraag te structureren, waarden zichtbaar te maken en toont nieuwe mogelijkheden. Leg uw vraag voor tijdens een vrijblijvend gesprek.

Kunst van het doorvragen

Voor het coachen wordt gebruik gemaakt van de kunst van het doorvragen. Zo worden waarden zichtbaar en kunnen emoties met rationele argumenten verbonden worden. Filosofische vakkennis, van bijvoorbeeld de vrije wil en rechtvaardigheid, staat zo nodig altijd stand-by. Zie de methode van het filosofische gesprek voor een uitgebreide toelichting.

Waar

Coachinglocatie Oorspringpark 12 UtrechtHet filosofisch consult vindt plaats in een rustige setting. Hiervoor maakt de Redenarij gebruik van beschikbare coachingsruimtes in Utrecht. Met name Oorsprongpark 7 van het coachhuis en Oorsprongpark 12 van Regus in Utrecht. Coaching bij u thuis, een andere locatie of online via Skype behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan een uitkomst bieden voor als u ver buiten de provincie Utrecht woont of als u slecht ter been bent.

Met welke vragen kan ik terecht?

Met vragen over moraal, het leven, de samenleving en zingeving kunt u onder andere terecht bij een filosoof van de Redenarij. Omdat filosofische coaching nog een redelijk nieuw verschijnsel is, leest u hieronder enkele vragen waarmee u bijvoorbeeld terecht zou kunnen (klik op de vraag voor meer informatie).

Persoonlijke vragen

 1. Doe ik hier goed aan. Is mijn keuze moreel verantwoord?
 2. Is kinderen krijgen wel een goed idee?
 3. Mensen vatten mijn uitspraken vaak verkeerd op/ik heb moeite in sociale situaties. Hoe komt dit en is verbetering mogelijk?

   Maatschappelijke vragen

 4. Is de de parlementaire democratie echt een democratie?
 5. Waarom lukt het ons niet duurzaam te leven?
  Of is duurzaam leven een linkse fabel?
 6. Zou iedereen niet evenveel moeten verdienen?
 7. Staat de democratie op instorten?

   Typisch filosofische vragen

 8. Bestaat er wel zoiets als de vrije wil?
 9. Wat is rechtvaardigheid?
 10. Bestaat waarheid en wat is het eigenlijk?
 11. Wat is het verschil tussen meningen, feiten en goede argumenten?

Persoonlijke vragen

1. Doe ik hier goed aan. Is mijn keuze moreel verantwoord?
U staat voor een persoonlijk keuze, of u twijfelt achteraf of u wel juist gehandeld heeft. Met een filosoof zal u in dit gesprek onderzoeken wat de morele gevolgen van een handeling zijn. En welke morele richtlijnen voor uzelf en de mensen om u heen acceptabel zijn.  krijgt hiermee beter inzicht in vanuit welke waarden u wilt handelen en welke keuze hier bij hoort.

2. Is kinderen krijgen wel een goed idee?
Deze zorg heeft vaak een specifieke achtergrond. Een persoonlijke reden kan zijn dat je twijfelt of je wel een goede ouder zult zijn. In een filosofisch gesprek kun je onderzoeken of er iets is als ‘goed ouderschap’ en over welke vaardigheden je bij je zelf twijfelt. Op basis van nieuwe inzichten kun je met vertrouwen een weloverwogen besluit nemen. Andere persoonlijke vragen kunnen zijn of je klaar bent voor de persoonlijke opofferingen die het ouderschap vraagt, of wat de rol van mensen zonder kinderen is in de samenleving. Het kan ook zijn dat je twijfelt over de staat van de wereld waarin je kind geboren zal worden. Zal het niet geplaagd worden door terrorisme, overstromingen, moreel verval of wordt het gewoon te vol? In dit geval is het zinvol om gezamenlijk te onderzoeken of het gevoel dat het nieuws bij je heeft achtergelaten, ondersteund wordt door de wetenschap. En zijn deze vragen überhaupt relevant voor je besluit?

3. Mensen vatten mijn uitspraken vaak verkeerd op/ik heb moeite in sociale situaties. Hoe komt dit en is verbetering mogelijk?
Het kan zijn dat je soms verkeerd uit de hoek komt omdat je een sociale interactie niet doorziet. Of juist zo bang bent voor bepaalde reacties dat je onzeker bent in een groep. Om de oorzaak van je dilemma te achterhalen, zul je verzocht worden voorbeelden van ongemakkelijke situaties te noteren en mee te nemen naar het coachingsgesprek. Een filosoof van de Redenarij kan voor je analyseren waarom iemand op een bepaalde manier reageerde. Wat zijn typische menselijke emoties en interacties die ten grondslag liggen aan een reactie? Of wat voor denkprocessen hinderen jou om vrijuit te spreken?

Maatschappelijke vragen

4. Is de de parlementaire democratie echt een democratie?
Omdat democratie letterlijk vertaald staat voor ‘het volk heerst’, twijfelen veel mensen of het volk voldoende zeggenschap heeft met het stemrecht en regeren via vertegenwoordigers. Als je kijkt naar het begrip ‘het volk heerst’ alleen kom je er niet. Het laat de ruimte vrij wie er exact regeert, hoe zij regeren en waarover zij regeren. In dit gesprek kun je samen met een filosoof onderzoeken welke vormen van bestuur naar verwachting rechtvaardig en effectief zijn. Het parlement, een sterke leider, technocraten of toch burgers zelf via burgerfora en burgerparticipatie?

5. Waarom lukt het ons niet duurzaam te leven?
Of is duurzaam leven een linkse fabel?
Velen scharen zich tegenwoordig achter de wetenschappelijke consensus dat het klimaat opwarmt onder menselijke invloed. Dat de mens überhaupt op te grote voet leeft qua grondstoffenverbruik. Waarom lukt het ons maar niet om duurzaam binnen de grenzen van het betamelijke te leven, terwijl de technische mogelijkheden allang daar zijn? Anderen zijn weer van mening dat wij als individu gewoon veel te weinig impact hebben, dat we net zo goed lekker kunnen genieten. Is dat zo? Heeft een individu werkelijk weinig impact? En is zo een levenswijze te verantwoorden voor vorige en volgende generaties?

6. Zou iedereen niet evenveel moeten verdienen?
We zijn geboren in een vorm van kapitalisme waar het gewoon dat is dat verschillende functies met een verschillende beloning gewaardeerd worden. Maar als we streven naar gelijkheid, is het dan niet nodig dat iedereen evenveel verdient? En als het wel terecht is dat de ene inspanning beter beloond moet worden dan de andere, is de huidige verdeling dan een logische? Of is het net zo goed verdedigbaar dat iemand met een hogere lichamelijke belasting meer verdient? Een bouwvakker en schoonmaker zou dan meer verdienen dan een bankier of hoogleraar. Schaarsheid tegenover inspanning. In dit gesprek kijken we kritisch naar bestaande situaties en fantaseren we rationeel over andere, mogelijk meer rechtvaardige samenlevingen.

7 Staat de democratie op instorten?
Zowel in het publieke debat als de wetenschap wordt voortdurend gesproken over de crisis van de democratie. Is er sprake van reële crisis of een misplaatste paniek? En zo ja, wat is de oorzaak van deze crisis en is er een remedie denkbaar?


Typisch filosofische vragen

8. Bestaat er wel zoiets als de vrije wil?

9. Wat is rechtvaardigheid?

10. Bestaat waarheid en wat is het eigenlijk?

11. Wat is het verschil tussen meningen, feiten en goede argumenten?

Staat uw vraag er niet tussen? Geen probleem. Bovenstaande vragen zijn enkel een illustratie waarvoor u bij een filosofiecoach terecht kunt. Ook als u twijfelt kunt u of uw vraag geschikt is voor filosofische coaching, kunt u vrijblijvend een afspraak maken. Daar vult u uw vraag in. De Redenarij zal dan contact met u opnemen.