Het filosofische gesprek richt zich op de mens en het gesproken woord

Achter de diensten van de Redenarij gaat een soortgelijke methode schuil. Die van het filosofische gesprek. Dit heeft een vragend karakter net als het socratische gesprek, maar benoemt expliciet wat nodig is om inzicht te verwerven. Denk aan een gezonde twijfel, oordeel uitstellend vermogen, doorvragen, onderbouwen en zelfarticulatie (ook van emoties).

Schrik niet van het woord ‘methode’. Als filosofiebedrijf zijn we heus geen fan van dogma’s. Het filosofische gesprek dat hieronder wordt toegelicht is bedoeld als hulpmiddel bij gesprekken en om een beeld te geven van praktische filosofie. Het bevat leermomenten van de Redenarij die natuurlijk naar voren komen tijdens het bedrijven van filosofie en helpen om nieuwe perspectieven te ontdekken. De filosofische gespreksmethode kan dus altijd uitgebreid worden en zal per situatie iets verschillen. Zo is een democratisch gesprek onder burgers bijvoorbeeld gericht op het algemeen belang, kan teamcoaching gericht zijn op een groeps- of bedrijfsbelang, terwijl bij één-op-één begeleiding vaak een afweging tussen verschillende belangen gemaakt moet worden.

Soms moet je om het hek heen denkenIn het schema hieronder ziet u welke vaardigheden idealiter aanwezig zijn in het filosofische gesprek. Let wel: dit is in een ideale situatie. Niet iedereen zal elke vaarigheid even goed meester worden. Een goede gespreksleider en de intellegentie van de groep kan dit opvangen. Een open houding, vragen en onderbouwen staan centraal. De gespreksleider van de Redenarij zal zowel bij individuele coaching als bij teamcoaching zich ten eerste concentreren op het aanleren van deze vaardigheden.

1. Open houding

2. Communiceren

3. Argumenteren

4. Analyse

a. gezonde twijfel a. respectvol a. onderbouwing a. vraagstelling
b. stelt oordeel uit b. inlevend b. geen tegenstelling b. logische verbanden
c. geïnteresseerd c. luisteren c. geen drogreden c. oplossing**
d. gericht op begrip d. doorvragen d. gericht op...* d. afronding
  e. zelfarticulatie e. relevant  

* Elk gesprek richt zich op iets anders. Dat kan zijn algemeen belang, wederkerigheid, bedrijfsbelang of begrip
** Indien een gesprek gericht is op begrip, is een oplossing niet altijd relevant