Zingevingsvragen

Een welvarende samenleving geeft ons de luxe om verder te denken. Zodra het voorzien in het levensonderhoud niet langer de grootste zorg is, dringen vragen naar de zin van ons bestaan zich naar de voorgrond. De opkomst van een Happiness magazine, yoga, meditatie, filosofie en andere zingevingsactiviteiten, illustreren deze ontwikkeling in Nederland. Niet alle zoektochten naar verdieping zijn even onschuldig of succesvol. Een zoektocht naar 'je ware zelf' of de 'kern van je zijn' kan ontaarden in een eindeloze vertwijfeling. Dat kan gebeuren bij onvoldoende begrip van het complex dat we identiteit noemen en bij onvoldoende waardering voor de rol van ervaringen. Ook populair zijn meditatieoefeningen om de aandacht in het hier en nu te vestigen. Deze zijn vaak een plezierige manier om te ontspannen en ontstressen. Maar het is goed om daarbij niet te vergeten, dat onze mogelijkheid om vooruit en terug te kijken, nuttige menselijke vaardigheden zijn om problemen later te voorkomen. En dat meditatie niet altijd de oorzaken van de stress kan aanpakken.

Zingevingsvragen? Vraag een filosoofFilosofie biedt de kans om verdiepende vragen open te onderzoeken. Vragen en antwoorden in een filosofisch gesprek hoeven niet te passen binnen een bepaald geloof (zoals boeddhisme), mantra, theorie of levensovertuiging en kunnen dus vrij onderzocht worden. Dat is de kern van filosofie: alles mag ter discussie staan, inclusief filosofie zelf. Heeft u een verdiepende vraag over het leven, over uzelf? Maak een afspraak bij de Redenarij en onderzoek uw vraag samen met een filosoof tijdens één of meer sessies. Ter illustratie leest u hieronder enkele zingevingsvragen waarmee u terecht kan.

Voorbeeldvragen over zingeving

Heeft mijn werk wel zin?

Vanuit een sleur of twijfel kan de vraag toeslaan hoe belangrijk uw baan is voor uw levensgeluk. Of in hoeverre uw baan een positieve bijdrage levert in de samenleving. In gesprek met een filosoof kunt u onderzoeken wat de rol van uw functie in de samenleving is en hoe dit in verhouding staat tot uw persoonlijke waarden. Dat kan leiden tot een positief antwoord (veel beroepen zijn nu eenmaal noodzakelijk, ook als ze ondergewaardeerd worden). Maar het kan ook tot een onbevredigend antwoord leiden. In het laatste geval dient verder onderzocht te worden hoe u invulling wilt geven aan deze conclusie. Dat kan een verandering betekenen, maar ook een weloverwogen acceptatie of anders.

Wat is de definitie van geluk? Kan ik dit geluk bereiken?

Bij je zoektocht naar een gelukkig leven, is het goed om de volgende regel te hanteren: Zodra een begeleider, zelfhulpgoeroe, filosoof, predikant of wie dan ook beweert hét geheim tot een gelukkig leven te hebben, dan kun je er vrij zeker van zijn dat je een charlatan voor je hebt en dienen er alarmbellen af te gaan. Alhoewel er zeker levenslessen zijn die voor meer mensen nuttig zijn, zijn mensen te verschillend voor universele formule tot geluk (hoe verleidelijk deze ook mag klinken). Iemand kan gelukkig worden van voetbal, kinderen en/of cijfers, en een ander totaal niet. Geluk is ook niet altijd een handig begrip: het kan het zicht op meer bruikbare elementen zoals vaardigheden, gevoel, nalatenschap, levensdoelen en zingeving verhullen. In dit gesprek gaan we op zoek wat voor levenshouding en -invulling past bij uw persoon en geluk.