Logo filosofiepraktijk de Redenarij

Filosofiepraktijk de Redenarij is opgericht als eenmanszaak door filosoof Guido Bik (zie onder) en biedt cursussen, coaching en filosofie voor het bedrijfsleven. De Redenarij stelt zich als doel om wijsheid te vermeerderen via gesprekskunst en reflectie. Om dit te bereiken wordt gebruikt gemaakt van de filosofische gespreksmethode (open houding, doorvragen, definiëren en argumenteren) en van een rijkdom aan filosofische vakkennis, daar waar relevant. Coaching en filosofiecursussen staan standaard onder begeleiding van Guido Bik. De Redenarij werkt samen met verschillende filosofen, waarop een beroep wordt gedaan indien de inhoud of inzet hierom vraagt. Bijvoorbeeld als achtervang bij de filosofiecursus Vrij leren denken van de Redenarij in verschillende gevangenissen.

Filosoof Guido Bik, MA

Al sinds ik mij kan herinneren word ik gedreven door verwondering. Dit uit zich in het observeren van mijn omgeving, een oprechte interesse in de ander en een onstilbare honger naar kennis. Mijn observatievermogen bracht mij eerst tot een carrière als grafisch vormgever (gemeente Utrecht & YER). Tussentijds heb ik genoten van een wereldreis en kennis gemaakt met een veelvoud aan perspectieven. Tegen mijn dertigste vond ik het tijd voor een volgende stap in mijn ontwikkeling...